Chào mừng bạn ghé thăm Website Trường THCS Sào Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

TIÊU ĐIỂM

🌹🌹🌹Thực hiện chương trình phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Trường THCS Sào Nam lên kế hoạch tổ chức cuộc thi cắm hoa chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11. Cuộc thi nhằm phát huy ý

         

❤️❤️❤️20/11-1982 -20/11/2023❤️❤️❤️

         

Tổ Tiếng Anh trong trường đã phối hợp cùng với khoa Tiếng Anh và chuyển tiếp đại học của đại học RMIT Việt Nam

         

TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

         

LIÊN ĐỘI SÀO NAM LONG TRỌNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ 2023-2024

         

📹 Hưởng ứng “CUỘC THI SÁNG TÁC PHIM NGẮN PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MA TUÝ TRONG HỌC ĐƯỜNG NĂM 2023”

         
 

TẢI VĂN BẢN VÀ TÀI LIỆU

Tai van ban!
 

 Về trang chủ

 Về danh mục văn bản

Kích chọn vào tên văn bản và tài liệu để tải về.......

  Bài tập ôn tập môn âm nhạc tuần nghỉ học khối 6,7,8,9 (ngày ban hành: 11/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tin tuần nghỉ học khối 6 (ngày ban hành: 11/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tin tuần nghỉ học khối 7 (ngày ban hành: 11/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tin tuần nghỉ học khối 8 (ngày ban hành: 11/2/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn ngữ văn 6,7,8,9. (ngày ban hành: 10/3/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn Sinh,Hóa 6,8,9. (ngày ban hành: 10/3/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn Toán 6,7,8,9. (ngày ban hành: 10/3/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn Công nghệ 7. (ngày ban hành: 10/3/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn Anh văn 6,7,8,9. (ngày ban hành: 10/3/2020)

 Bài tập ôn tập môn Lý tuần nghỉ học khối 6 (ngày ban hành: 7/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Hình học tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 7/2/2020)

 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 (ngày ban hành: 6/25/2020)

 KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số 275/QĐ-SGDĐT ngày 03/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng) (ngày ban hành: 6/25/2020)

  Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 (ngày ban hành: 6/25/2020)

 thông báo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (ngày ban hành: 6/25/2020)

 Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (ngày ban hành: 6/25/2020)

 DANH MỤC Trường THPT công lập tuyển sinh vào lớp THPT năm học 2 2 -2 2 (ngày ban hành: 6/25/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Toán tuần nghỉ học khối 6 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn ngữ văn tuần nghỉ học khối 6 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập môn ngữ văn tuần nghỉ học khối 7 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập ôn tập môn ngữ văn tuần nghỉ học khối 8 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập ôn tập môn ngữ văn tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập ôn tập môn Toán tuần nghỉ học khối 7 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Toán tuần nghỉ học khối 8 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập ôn tập môn Lý tuần nghỉ học khối 7 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh tuần nghỉ học khối 7 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn hóa tuần nghỉ học khối 8 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn sinh tuần nghỉ học khối 6,7,8,9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn hóa tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn công nghệ tuần nghỉ học khối 6,7 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập môn Sử Địa tuần nghỉ học khối 6,7,8.9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Toán tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh tuần nghỉ học khối 6 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh tuần nghỉ học khối 8 (ngày ban hành: 6/2/2020)

 Bài tập ôn tập môn Lý tuần nghỉ học khối 9 (ngày ban hành: 6/2/2020)

  Bài tập ôn tập môn âm nhạc, mĩ thuật, thể dục tuần nghỉ học khối 6,7,8,9 (ngày ban hành: 4/18/2020)

 Ôn tập lần 5 Môn Lý 6,7,8,9. (ngày ban hành: 3/30/2020)

  Ôn tập lần 5 Môn ngữ văn 6,7,8,9. (ngày ban hành: 3/30/2020)

 Ôn tập mỹ thuật 6,7,8,9 lần 5 (ngày ban hành: 3/30/2020)

 Ôn tập lần 5 Môn Địa Lý 6,8 và Sử 8,9. (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập môn GDCD lần 5 khối 8,9. (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập lần 5 âm nhạc lớp 9 (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập sinh 6,8 lần 5 (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập hóa 8,9 lần 5 (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập toán lần 5 (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Ôn tập tiếng anh 6,7,8,9 lần 5 (ngày ban hành: 3/29/2020)

 Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020 (ngày ban hành: 3/20/2020)

 Phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020 (ngày ban hành: 3/20/2020)

 Ôn tập lần 4 Môn Địa Lý 6,7,8,9 và Sử 8. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập lần 4 Môn ngữ văn 6,7,8,9. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập lần 4 Môn Anh văn 6,7,8,9. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập lần 4 Môn Toán 6,7,8,9. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập môn GDCD lần 3 khối 6. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập lần 4 Môn Sinh 6,8, và Hóa 9. (ngày ban hành: 3/17/2020)

 Ôn tập lần 3 Môn Địa Lý 6,8 và Lịch sử 8,9. (ngày ban hành: 3/13/2020)

 Hướng dẫn học sinh vào thi an toàn giao thông. (ngày ban hành: 2/28/2020)

 Hướng dẫn giáo viên vào thi an toàn giao thông. (ngày ban hành: 2/28/2020)

 Hướng dẫn giáo viên vào dạy trực tuyến của trang saonam.lms.vnedu.vn (ngày ban hành: 2/24/2020)

 Hướng dẫn học sinh vào học trực tuyến của trang saonam.lms.vnedu.vn (ngày ban hành: 2/24/2020)

 Danh sách tài khoản học sinh vào học trực tuyến trang saonam.lms.vnedu.vn (ngày ban hành: 2/24/2020)

 Ôn tập môn Sử lần 2 khối 6,8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Toán lần 2 khối 6,7,8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Địa lần 2 khối 6, 7, 8, 9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Tiếng Anh lần 2 khối 6,7,8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Sinh lần 2 khối 6,7,8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Hóa lần 2 khối 8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Lý lần 2 khối 6,7,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Ngữ văn lần 2 khối 6,7,8,9. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập môn Công nghệ lần 2 khối 6,7. (ngày ban hành: 2/17/2020)

 Ôn tập lần 5 Môn thể dục 7. (ngày ban hành: 1/4/2020)

 Gởi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011 Đà Nẵng - môn Toán (ngày ban hành: 6/25/2010)

 Gởi ý giải đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011 Đà Nẵng - môn Ngữ văn (ngày ban hành: 6/25/2010)

TÌM KIẾM THÔNG TIN

Nhập từ khoá cần tra cứu

   

XEM LỊCH

 

LIÊN KẾT NHANH

 
Văn bản   Tham luận
     
 

Thời khoá biểu   Lịch công tác
     
 
Giáo án   Phần mềm
     

LIÊN KẾT WEBSITE

THÔNG TIN ONLINE

Số lần đã truy cập: 1972663

  Đang truy cập: 116

 Trang thông tin điện tử trường THCS Sào Nam

Địa chỉ: 52 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3897808

 

Thiết kế bởi Phạm Đức Tuấn